ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A regisztrálást végző személy, szervezet a jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatokat a Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési Platform működtetői, a Földművelésügyi Minisztérium és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. (működtetők) a Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési Platform keretében megvalósított együttműködéssel összefüggő bármely jogszerű célból kezelje, felhasználja, azokat tárolja. Ilyen jogszerű cél különösen, de nem kizárólagosan a regisztráló személlyel, szervezettel való kapcsolattartás. A regisztráció során rögzített adatokat a működtetők jogosultak a regisztrálást végző személlyel, szervezettel azonos munkacsoport(ok)ban működő további résztvevőkkel megosztani, az adatokat feléjük továbbítani. Amennyiben a regisztráció során a regisztrálást végző személy, szervezet természetes személlyel összekapcsolható adatokat rögzít, a jelen nyilatkozat elfogadásával szavatolja, hogy ehhez, ezen adatok fentiek szerinti kezeléséhez, felhasználásához, tárolásához, továbbításához az érintett természetes személy hozzájárulását megfelelően beszerezte.